ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556
288
26 พ.ย. 2555
62 เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
12 พ.ย. 2555
63 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2557
404
31 ต.ค. 2555
64 รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2557
308
31 ต.ค. 2555
65 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 3 อัตรา
380
22 ต.ค. 2555
66 ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
263
19 ต.ค. 2555
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
18 ต.ค. 2555
68 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
180
10 ต.ค. 2555
69 รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 ต.ค. 2555
70 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
358
14 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14