ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562
78
11 ต.ค. 2560
12 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ก.ค. 2560
13 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 มิ.ย. 2560
14 ภาวะโลกร้อน
72
03 พ.ค. 2560
15 แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
26 ธ.ค. 2559
16 แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560
78
26 ธ.ค. 2559
17 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560
77
26 ธ.ค. 2559
18 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
89
11 พ.ย. 2559
19 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561
41
27 ต.ค. 2559
20 รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561
45
27 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14