ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ก.ค. 2562
2 รับสมัครพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
21 มิ.ย. 2562
3 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ต.ค. 2561
4 การอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
103
19 มิ.ย. 2561
5 รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
50
03 ม.ค. 2561
6 แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561
58
25 ธ.ค. 2560
7 แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
59
25 ธ.ค. 2560
8 แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
58
25 ธ.ค. 2560
9 ประชาสัมพันธ์จุดอ่านหนังสือประจำตำบลอ่าวตง
77
24 ธ.ค. 2560
10 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562
76
11 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14