ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ.... ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 พ.ค. 2565
2 เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
16
11 พ.ค. 2565
3 การเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 พ.ค. 2565
4 หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 พ.ค. 2565
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 เม.ย. 2565
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธนบัตรพอลิเมอร์ ชนิดราคา 20 บาท แบบใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 เม.ย. 2565
7 ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในารดำเนินงานของ อบต.อ่าวตง ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 มี.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
31 ม.ค. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
26 ม.ค. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25